ابزار

منابع مورد نیاز برای آشنایی با اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند

در جلسه ی پنجم کارگاه های آموزشی دو هفته یکبار دانشگاه صنعتی ارومیه با اینترنت اشیاء و خانه های هوشمند که توسط اقای محمد نصیری تدریس شد، اشنا شدیم. در این مقاله قصد معرفی منابع گفته شده در جلسه را داریم پس با ما همراه باشید. (بیشتر…)

توسط محمد فرهودی کیا، قبل