آشنایی و راه اندازی ابزار frida

اولین سوالی ممکن به ذهن برخی از شما برسد، این خواهد بود که frida چیست و چه کاربردی دارد. این برنامه یک ابزار رایگان و منبع باز است که برای مهندسی معکوس، محققان امنیتی و توسعه دهندگان مفید خواهد بود. مبنای کار این برنامه بصورت آنالیز دینامیکی است، یعنی نیاز ادامه مطلب…